Sachiyo Kaneko

Japanese 1 follower

Artworks ship from:

SpainSachiyo Kaneko

Primavera 2

13 × 11.8 in

€ 300

Sachiyo Kaneko

Primavera 1

14.2 × 11.8 in

€ 300

Sachiyo Kaneko

Agua 2

22 × 22 in

€ 950

Sachiyo Kaneko

agua 1

22 × 22 in

€ 950

Sachiyo Kaneko

Agua 3

22 × 44.1 in

€ 1 800